KONGRE HAKKINDA


ACADEMY FOR GLOBAL BUSINESS ADVANCEMENT (AGBA)
https://www.agba.us

17. AGBA Dünya Kongresi
2 - 4 Ağustos, 2021

İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul

Kongre Teması:
"Küreselleşme ve Dijitalleşme Döneminde İşletme ve Girişimcilik”

KONGRE HAKKINDA

Kongre Konusu:
Konferansın ana teması küreselleşme ve dijitalleşme döneminde işletmeler ve girişimcilerin geliştirilmesidir. Konferansta makale tebliğleri, poster sunumları, vaka çalışmaları, öğrenci sunumları ve genel oturumlar olacaktır. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler, yazarlardan en az birinin kongreye katılması şartı ile hakemli Amerikan bildiri kitabında yayımlanacaktır. (Advances in Global Business Research, ISS# 1549-9332).

Kongrenin Amacı:
Konferansın ana amacı, disiplinler arası yapılacak olan tebliğ, sunum ve oturumlar ile işletme ve girişimcilik alanlarına katkı sunmanın yanı sıra, katılımcıların bu alanlarda gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkelerdeki uygulamalar açısından fikir alışverişinde bulunabilecekleri uluslararası bir platform oluşturmaktır.

Konge İçeriği:
Konferansta yapılacak aktivitelerden bazıları şunlardır:
• Öğretim üyesi geliştirme atölyeleri,
• Türk ve yabancı akademisyenler arasında network oluşturma imkânı,
• Seçilmiş doktora öğrencilerine uluslararası alanda tanınmış araştırmacılardan bire bir danışmanlık alma imkânı,
• Uluslararası girişimci, yatırımcı, iş insanı, ihracat ve ithalatçılar için Global İş Forumu.